Rekvizīti

Šī mājaslapa pieder Martai Ģibietei, saimnieciskās darbības veicējai, kas veic tirdzniecību zem nosaukuma “Ledene”. Martas Ģibietes saimnieciskā darbība ir reģistrēta Latvijā.

Marta Ģibiete
Nodokļu maksātāja numurs: 24037310819
Juridiskā adrese: Mēness iela 18A-31, Rīga, Latvija, LV-1013
Tārunis: +371 29883632
E-pasts: ledene.marta@gmail.com