Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Iegādājoties preci www.ledeneshop.lv, jāņem vērā zemāk minētie noteikumi un nosacījumi.

Kad interneta veikalā www.ledeneshop.lv tiek veikts pasūtījums, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.ledeneshop.lv īpašnieku saimnieciskās darbības veicēju Martu Ģibieti kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

1. DISTANCES LĪGUMS

Pārdevējs: Pārdevējs šī Līguma izpratnē ir saimnieciskās darbības veicēja Marta Ģibiete, kas sev piederošajā interneta veikalā www.ledeneshop.lv pārdod preces.

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu  www.ledeneshop.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem.

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir veicis pasūtījumu www.ledeneshop.lv interneta veikalā. Veicot pasūtījumu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus. Veicot pasūtījumu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar produktu lietošanas aprakstiem.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka viņš vai viņa ir izlasījis šo "Distances līgumu" (turpmāk - Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma noteikumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus. Tāpat, veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņš vai viņa ir izlasījis produktu aprakstus.

2. PRECES PASŪTĪŠANA

Kad ir veikts pasūtījums veikalā www.cemme.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

3. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas eiro, PVN netiek piemērots. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cena aprēķinās automātiski, izvēloties piegādes veidu un zonu. Piegādes veidus varat apskatīt mājas lapā www.ledeneshop.lv sadaļā “Piegāde”.

4. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksa veicama noformējot pasūtījumu www.ledeneshop.lv. Bez samaksas jūs nevarat pasūtīt preces. www.ledeneshop.lv ir uzstādīts platformā www.shopify.com un izmanto platformas maksāšanas rīkus.

5. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas veikšanas laika un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Ja prece ir pieejama uzreiz, tā tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā no apmaksas veikšanas brīža. Ja prece ir jāizgatavo, tad tas tiek veikts 5-10 darba dienu laikā atkarībā no preces. Izņēmuma gadījumos Pārdevējs informē Pircēju par alternatīvām iespējām.

6. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

6.1. Pircējs drīkst iegādāties preces interneta veikalā www.ledeneshop.lv gan kā reģistrēts, gan kā nereģistrēts klients;

6.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;

6.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

6.3.1. Pircējs var atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz Pārdevēja faktisko adresi, iepriekš vienojoties par piegādes laiku e-pastā - ledene.marta@gmail.com

6.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā un arī preces sūtīšanas un piegādes laikā;

6.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

6.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

6.3.5. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis visus preču atgriešanas noteikumus: Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces atgriešanas iemesliem; 14 dienu laikā no preču  saņemšanas brīža nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz Pārdevēja faktisko adresi, iepriekš vienojoties par piegādes laiku.

6.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

6.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

6.3.5. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis visus preču atgriešanas noteikumus: Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces atgriešanas iemesliem; 14 dienu laikā no preču  saņemšanas brīža nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz Pārdevēja faktisko adresi, iepriekš vienojoties par piegādes laiku.

6.3.6. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas. Vai arī Pārdevējs var iemainīt preci pret citu preci tādā vērtībā;

6.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

6.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja Pārdevējs nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;

6.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

7. PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

7.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.ledeneshop.lv klientam ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

7.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

7.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ

7.6. Gadījumā, ja Pircējs veicot pasūtījumu www.cemme.lv, ir izvēlējies piegādi ar kurjeru, tad Pircēja pienākums ir ziņot piegādes kompānijai, ja Pircējs nevar saņemt sūtījumu kurjera norādītajā piegādes laikā. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības iekasēt no Pircēja vēl vienu maksu par piegādi 100% apmērā.

7.7. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.ledeneshop.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

7.7.1. kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.ledeneshop.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.ledeneshop.lv;

7.7.2. lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.ledeneshop.lv servera informācijai;

7.7.3. vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

7.7.4. veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.ledeneshop.lv;

7.7.5. apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.ledeneshop.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai tā darbībai;

7.7.6. ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.ledeneshop.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu/ pārkāpumu Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.ledeneshop.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

8. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību;

8.2. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, tas dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;

8.3. Pārdevējam vissvarīgākā ir Pircēju uzticība, tāpēc tas apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

8.4. Pārdevējs strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

8.5. Interneta veikalā www.ledeneshop.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

8.7. Preces izskats var atšķirties no www.ledeneshop.lv attēlos redzamā.

8.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

8.9. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.ledeneshop.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.